Felipe

&

Sâmala

“Completai a minha alegria de modo que, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.” (Filipenses 2:2)