Vivian

&

Ismael

"Só pra constar nos registros por aí que todo o meu amor é teu (...)"